پیشگیری از پوسیدگی

اقدامات جهت پیشگیری از پوسیدگی شامل: فلورایدتراپی، فیشورسیلنت(شیارپوش)

  • فلورایدتراپی

عموماً از شکل «وارنیش فلوراید»، در فلورایدتراپی مطب استفاده‌ می‌شود که درصد فلوراید بالایی دارد.

برای کودکانی که سابقه پوسیدگی دارند، فلورایدتراپی هر سه ماه و کودکانی که هیچ پوسیدگی ندارند هر شش ماه یکبار توصیه می‌شود.

از 12 ماهگی می‌توان از فواید فلورایدتراپی استفاده‌ کرد.

فلورایدتراپی
  • فیشورسیلنت یا شیارپوش

فیشورسیلنت ماده‌ای همرنگ دندان  است که شیار‌های گود و عمیق و باریک سطوح جونده دندان‌ها را می‌پوشاند تا از پوسیدگی آن‌ها جلوگیری کند.

بیش‌ترین استفاده‌ فیشورسیلنت در دندان‌های آسیای بزرگ اول و دوم دائمی می‌باشد. با این وجود این روش بسیار عالی در پیشگیری از پوسیدگی، می‌تواند برای تمامی دندان‌های عقب کودک (چه دائمی و چه شیری) و حتی دندان‌های جلو که شیار‌های گود دارند (مانند شیار عمیق پشت دندان شماره 2 فک بالا) استفاده‌ شود.

این ماده تا سال‌های طولانی بر روی دندان‌ها باقی می‌ماند اما نیاز به چکاپ‌های 6 ماهه توسط دندانپزشک است تا در صورت نیاز اصلاح و پالیش گردد.

در اولین فرصت، بعد از رویش کامل دندان و قبل از پوسیده شدن آن، بهترین زمان انجام فیشورسیلنت است. مطالعات نشان داده است که فیشورسیلنت با پوشاندن سطح جونده دندان‌ها، تا 80-70 درصد می‌تواند از پوسیده شدن این سطوح جلوگیری کند! پس در کاهش میزان پوسیدگی دندان‌های کودک بسیار بسیار مؤثر است!

فیشورسیلنت یا شیارپوش