وبلاگ

علت کج درآمدن و بهم ریختگی در دندان های دائمی جلویی فک پایین

علت کج درآمدن و بهم ریختگی در دندان های دائمی جلویی فک پایین

این دندان ها بعد رویش معمولا کمی با زاویه قرار مگیرند و کج بنظر می آیند که بعلت اختلاف سایز دندان شیری با دائمی جایگزینش است. بتدریج با نیروی زبان دندان دائمی در موقعیت صحیح خود قرار می گیرد. ... ادامه مطلب